Usługi Klinika

Zakres Usług Kliniki Położniczo-Ginekologicznej.

OPERACYJNE LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

Wykonujemy zabiegi diagnostyczne, laparaskopowe i histeroskopowe z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

GINEKOLOGIA

 • zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w systemie chirurgii jednego dnia,
 • pełny zakres zabiegów ginekologicznych drogą brzuszną i pochwową włącznie z operacjami obejmującymi uroginekologię (nietrzymanie moczu) i onkologię ginekologiczną
 • zaawansowane operacje laparoskopowe (całkowite wycięcie macicy, amputacja trzonu macicy, resekcja guzów endometrialnych w technice oszczędzającej unerwienie narządów miednicy mniejszej
 • zabiegi histeroskopowe
Ciągłość i kompleksowość świadczonych usług zapewnia nam 28 lekarzy: 28 z II st. specjalizacji, w tym 12 z tytułem dr n. med., 3 profesorów zwyczajnych:
 • 15 ginekologów,
 • 7 anestezjologów,
 • 6 neonatologów,
 • oraz 32 pielęgniarki, położne, pielęgniarki noworodkowe, instrumentariuszki.
Większość lekarzy i pielęgniarek pracuje w Klinice od pierwszych dni jej istnienia. To dzięki ich profesjonalizmowi i podejściu do pacjentów udało się stworzyć placówkę przyjazną pacjentowi. Tym, co niezmiennie spaja wszystkie działania, jest budowanie zaufania pacjentek, by móc zrozumieć ich potrzeby I w całkowicie je spełniać.

Zobowiązujemy się jako firma do poszanowania zasad z zakresu standardów pracy, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska naturalnego.

Filozofia odpowiedzialnego prowadzenia Prywatnej Kliniki Położniczo – Ginekologicznej stale jest obecna we wszystkich sferach działania, przynosząc najistotniejszy owoc we wszystkich dziedzinach życia, jakim jest zdrowie ludzkie.

OPERACJE KLASYCZNE

Wykonujemy pełen zakres operacji ginekologicznych, uroginekologicznych oraz operacji z powodu nowotworów narządu. rodnego.

LAPAROSKOPIA

Laparoskopia diagnostyczna w ginekologii

To małoinwazyjny zabieg chirurgiczny, który umożliwia ocenę jamy brzusznej i narządów miednicy mniejszej przy użyciu narzędzia optycznego (laparoskopu) i toru wizyjnego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym z intubacja dotchawiczą. Po znieczuleniu pacjenta, jama brzuszna zostaje napełniona dwutlenkiem węgla celem uniesiena powłok brzusznych .Następnie przez nacięcie pępkowe podłużne wprowadza się laparoskop (średnicy od 5 mm do 10mm) celem uwidocznienia jamy brzusznej, następnie oceny narządów miednicy mniejszej:

 • Macicy (kształtu , ruchomości, anomaliów w budowie)
 • Jajników (aparatu pęcherzykowego, aparatu wieszadłowego, obecnosci torbieli)
 • Jajowodów (anatomii, położenia, przebiegu i drożności)
 • Uchyłka pęcherzowo – macicznego
 • Uchyłka maciczno – odbytniczego (Zatoki Douglasa)
 • Otrzewnej załamkowej
 • Ocena obecności widocznych ognisk endometriozy we wszystkich narządach jamy brzusznej, otrzewnej, kopuły przepony, okolicy worka osierdziowego, jelit
 • Zrostów narządów jamy brzusznej
Po zdiagnozowaniu patologii, procedura przekształca się w laparoskopię operacyjną. Wówczas są wykonywane jedno lub dwa dodatkowe nacięcia w okolicy nadbiodrowej lub nadłonowej, celem wprowadzenia narzędzi i umożliwienia usunięcia przyczyny choroby. Te nacięcia są dodatkowo znieczulane preparatem analgetycznym o przedłużonym miejscowym działaniu, by ból tej okolicy zminimalizować , a czas po operacji upłynął komfortowo dla pacjentki. Po zakończeniu operacji, dwutlenek węgla jest całkowicie wypuszczony z jamy brzusznej, a nacięcia skóry zostają zaopatrzone szwami chirurgicznymi. Czasami po zabiegu kobieta może doświadczyć bólu w okolicy ramion, karku, łopatek, ciężaru w klatce piersiowej, co jest spowodowane czasową obecnością dwutlenku węgla w jamie brzusznej i wchłanianiem przez otrzewną. Te dolegliwości ustępują całkowicie po upływie około 12 godzin od zabiegu, a przez ten czas są stosowane ogólnie działające leki przeciwbólowe. Hospitalizacja trwa z reguły dwa dni z operacją włącznie. Czas powrotu pacjentki do pełnej formy I normalnego funkcjonowania bez ograniczeń to z reguły 2-4 dni. Dodatkowe stosowanie leków przeciwbólowych jest zalecane przez około 4 dni po zabiegu.

Powikłania laparoskopii są bardzo rzadkie. Lekarz nie może udzielić żadnej gwarancji co do rezultatu, który może wynikać z tej procedury. Jest możliwe, że lekarz nie będzie w stanie pomyślnie zakończyć procedury z powodu problemów technicznych. Możliwe jest również, że z powodu powikłań lub z powodu wystąpienia nieprawidłowości zagrażających życiu, będzie konieczne wykonanie laparotomii (operacji klasycznej).

Niektóre z możliwych powikłań znajdą Państwo w formularzu świadomej zgody na laparoskopię.

HISTEROSKOPIA

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna, to zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, polegające na wprowadzeniu narzędzia optycznego (zazwyczaj około 3-5 mm) o nazwie nazwie histeroskop, przez pochwę, szyjkę macicy do jamy macicy przy jednoczesnym podaniu 0,9%NaCl (sól fizjologiczna) do jamy macicy. Histeroskopia jest zabiegiem pozwalającym na ocenę jamy macicy:

 • kształtu ( w tym patologii związanej z rozwojem narządu rodnego na poziomie embrionalnym) ,
 • reaktywności ujść jajowodowych,
 • patologicznych krwawień z dróg rodnych, rozrostów błony śluzowej jamy macicy,
 • obecności polipów czy mięśniaków.
Jest istotnym badaniem w diagnostyce I leczeniu niepłodności, gdzie precyzyjna ocena histeroskopowa, pozwala na wskazanie potencjalnych przyczyn nieprawidłowej implantacji zarodka czy utraty ciąży. Zdefiniowana patologia jest usuwana podczas zabiegu, a ewentualnie uzyskany materiał tkankowy jest przekazywany do badania histopatologicznego. Niektóre z mozliwych dolegliwosci po wykonaniu zabiegu to ból w podbrzuszu podobny do towarzyszącego krwawieniu miesięcznemu, nudności, objawy dyspeptyczne, krwawienie lub plamienie z dróg rodnych. Kwalifikacja do rodzaju znieczulenia, któremu będzie poddana pacjentka odbywa się przed zabiegiem umozliwiając tym samym komfortowy przebieg śród- i pooperacyjny.

Pacjentka pozostaje około godziny po zabiegu na oddziale szpitalnym lub w ambulatorium, natępnie jest wypisywana z placówki medycznej. Dolegliwosci zwiazane z przebiegiem pooperacyjnym z reguły ustępują po zastosowaniu ogólno dostępnych środków przeciwbólowych. Plamienie, łagodne krwawienie lub skurcze mogą utrzymywać się do 2-3 dni po zabiegu.

CIĘCIA CESARSKIE

Cięcie cesarskie (łac. sectio caesarea) – (potocznie zwane cesarką) – zabieg chirurgiczny, polegający na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy (dawniej pionowo, obecnie coraz częściej poziomo na granicy trzonu i szyjki macicy) i wyjęciu dziecka. Zazwyczaj wykonuje się go, gdy naturalny poród jest niemożliwy. Gdy zabieg jest planowany, przeprowadza się go w znieczuleniu (zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo). Jeśli zabieg wykonuje się w trybie ostrym (nie planowo), najczęściej znieczula się ogólnie (narkoza).

Wskazania do cięcia cesarskiego stanowią przedmiot dużych kontrowersji w piśmiennictwie medycznym. Wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wskazania do cięcia są następujące:

Wskazania położnicze:

 • nieprawidłowe ułożenie główki
 • nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej
 • dystocja szyjkowa
 • ciężki stan przedrzucawkowy
 • poród przedwczesny płodu, gdy poród drogami rodnymi obarczony jest dużym ryzykiem uszkodzenia lub zgonu
 • powtarzające się epizody bradykardii płodu, ciężka bradykardia nie reagująca na leczenie zachowawcze
 • deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu
 • wypadnięcie pępowiny
 • podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy
 • przedwczesne odklejenie łożyska
Wskazania pozapołożnicze:
 • choroby sercowo-naczyniowe powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA
 • choroby płuc przebiegające z ograniczeniem pojemności życiowejzaawansowane retinopatie
 • odwarstwienie siatkówki
 • patologie położnicze w obrębie miednicy, patologie kręgosłupa uniemożliwiające poród drogami natury
 • wskazania neurologiczne
 • wskazania psychiatryczne (tokofobia)

GINEKOLOGIA KOSMETYCZNA

 • Operacje plastyczne sromu i krocza
 • Labioplastyka (Operacje plastyczne warg sromowych mniejszych)
 • Leczenie zmian powstałych w wyniku ciąży i porodu (blizny krocza,rozstępy, cellulit)
 • Leczenie zmian powstałych w wyniku zaburzeń hormonalnych (trądziku, hirsutyzmu, otyłości typu trzewnego)

LECZENIE ENDOMETRIOZY

Jest to choroba hormonalno-immunologiczna o nieznanej do końca etiologii. Nazwa pochodzi od grackich słów „wewnątrz macicy” – znaczy śluzówka macicy. Tkanka ta wyściełająca macicę od wewnątrz ulega przemianom hormonalnym co miesiąc, złuszczając się podczas miesiączki. Przy endometriozie komórki te narastają i ewoluują poza macicą w różnych częściach ciała, gdzie tworzą wszczepy, torbiele, guzy i zrosty. Powodują wówczas silny ból, mogą prowadzić do niepłodności i innych chorób.

Wszczepy endometrialne umiejscawiają się najczęściej w jamie brzusznej obejmując jajniki, jajowody, pęcherz moczowy, odbytnicę, więzadła podtrzymujące macicę, przestrzeń pomiędzy odbytnicą a macicą lub sam mięsień macicy (endometrioza mięśnia macicy zwana jest adenomiozą). Wszczepy mogą także występować na jelitach, odbytnicy, szyjce macicy, sromie, moczowodach, w ranach pooperacyjnych, czy płucach.

Tak jak śluzówka wewnątrz macicy, wszczepy poza macicą reagują na hormony wydzielane podczas cyklu miesiączkowego. Pod ich wpływem, każdego miesiąca narasta nowa śluzówka, która złuszczając się powoduje krwawienie. Jednak pozamaciczne tkanki śluzówki nie są wydalane z organizmu, czego konsekwencją jest wewnętrzne krwawienie, rozkład krwi, stan zapalny okolicznych narządów i tworzenie się tkanki zbliznowaciałej. Innymi komplikacjami w zależności od umiejscowienia wszczepów może być ich pęknięcie (co może rozprzestrzeniać endometriozę), tworzenie się zrostów, krwawienie jelitowe, zaparcia (jeśli guzy endometrialne są w jelitach lub ich okolicy, zaburzenia prawidłowej pracy układu moczowego (jeśli endometrioza jest w okolicy moczowodów lub pęcherza moczowego) Z upływem czasu objawy ulegają pogorszeniu, pomimo że w niektórych przypadkach zdarza się ich cykliczne zanikanie i ponowne występowanie.

OBJAWY

Najczęstszymi objawami endometriozy są bóle przed i podczas miesiączkowania (zwykle silniejsze niż normalne skurcze miesiączkowe), bóle podczas i po stosunku, obfite krwawienia, zmęczenie, bolesne wypróżnianie, bóle krzyża podczas miesiączki, biegunka i/lub zaparcia oraz inne jelitowe dolegliwości. Wiele kobiet z endometriozą doświadcza chorób na tle odpornościowym (alergie, astma, egzema). Bezpłodność dotyka ponad 40 % kobiet z endometriozą i jest powszechnym rezultatem pogłębiania się choroby.

TEORIE NA TEMAT PRZYCZYN ENDOMETRIOZY

Wysuniętych zostało kilka teorii, lecz przyczyna endometriozy do końca nie jest znana. Jedną z nich jest teoria migracji jajowodowej – podczas miesiączki część komórek śluzówki jamy macicy przedostaje się przez jajowody do jamy brzusznej, gdzie się zagnieżdża i rozrasta. Do tego procesu dochodzi u części pacjentek, które mają predyspozycje do implantacji endometrium poza jamą macicy. Inna teoria głosi, iż tkanki endometrium są przenoszone przez układ limfatyczny lub krwionośny. Kolejna teoria zakłada, że w wyniku rozwoju embrionalnego, pozostałości tkanek endometrium poza jamą macicy tworzą ogniska endometriozy. Wszczepienie operacyjne uznawane jest za kolejną przyczynę endometriozy w przypadkach, gdy została wykryta w bliznach pooperacyjnych.

DIAGNOSTYKA

Diagnoza co do istnienia endometriozy w formie wszczepów jest na ogół uważana za niedokładną, dopóki nie zostanie potwierdzona laparoskopią. Nowoczesna aparatura sonograficzna pozwala na uwidocznienie torbieli endometrioidalnych jajników, guzów endometrialnych zlokalizowanych między tylnym sklepieniem pochwy a odbytnicą lub macicą a odbytnicą. Do diagnostyki endometriozy pęcherza moczowego należy wykonać cystoskopię (zabieg uwidaczniający pęcherz moczowy od wewnątrz). Endometriozę płuca (Catamenial pneumothorax) diagnozuje się przy użyciu rezonansu magnetycznego lub rtg. Diagnostyka endometrialnych guzów jelit i odbytnicy odbywa się przy użyciu endoskopii jelita lub rezonansu magnetycznego.

LECZENIE

Nowoczesna terapia endometriozy obejmuje różne metody leczenia, przy czym część kobiet jest leczona kilkoma metodami jednocześnie. Leczenie przeciwbólowe i rozkurczowe ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z endometriozą lecz pozostaje bez wpływu na samą przyczynę choroby. Jest ono stosowane krótkoterminowo, aby załagodzić ból u pacjentek, które nie zdążyły odpowiedzieć na wdrożone leczenie przyczynowe. Leczenie operacyjne polega na chirurgicznym wycięciu ognisk, guzów, torbieli powstałych na skutek obecności endometriozy. Operacje musza być wykonywane przez wykwalifikowany personel w referencyjnych ośrodkach. Są to często bardzo zaawansowane zabiegi wymagające oszczędzających sposobów leczenia, szczególnie u pacjentek nierodzących. Leczenie hormonalne ma na celu zapobiec przebudowie błony śluzowej macicy, jak ma to miejsce podczas prawidłowego cyklu miesięcznego. Stosuje się trzy grupy leków hormonalnych:

 • gestageny, których działanie polega na stymulowaniu ciąży, a w konsekwencji nie dochodzi do zmian błony śluzowej związanych z prawidłowym cyklem.
 • Analogi GnRH wywołują podczas leczenia sztuczną menopauzę, wstrzymując całkowicie cykl miesięczny
 • Sztucznie uzyskany hormon danazol hamuje przebudowę błony śluzowej macicy poprzez zmniejszenie wyrzutu FSH i LH oraz zwiększenie uwalniania męskiego hormonu płciowego – testosteronu
Ginekolog może zalecić ponadto inne metody leczenia farmakologicznego.

LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU

PORÓD NATURALNY

Poród to jedno z ważnych przeżyć w życiu kobiety.

Decyzja co do tego, jak ma wyglądać, jak przebiegać oraz czy rodzić w sposób naturalny czy też zdecydować się na cesarskie cięcie to wspólny wybór lekarza prowadzącego ciążę oraz przyszłych rodziców.

Nasza Klinika oferuje dziś kobietom szeroki przekrój usług. Poród naturalny nie musi być już traumatycznym przeżyciem o niespotykanej dotąd sile bólu, ginekologia zna dziś metody jego uśmierzania i redukowania zarówno poprzez środki farmakologiczne, podawane w różnej formie znieczuleń, jak i metodami z pogranicza medycyny naturalnej.

POŁOŻNICTWO

Opieka przedporodowa

Od pierwszych tygodni trwania ciąży, pacjentki pozostają pod opieką lekarza specjalisty, króry wedle obowiazujacych standardów poprowadzi ciążę, umożliwiając wykonanie odpowiednich badań we właściwym czasie jej trwania. Przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej I wiedzy doświadczonych specjalistów, wykonujemy badania pozwalające na monitorowanie i ocenę stanu dziecka oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób i wad wrodzonych. Badanie USG Genetyczne (11-13 tydz. Ciąży) jak i Prenatalne (19-23 tydz. Ciąży) wykonywane jest przez doświadczonego specjalistę genetyka. Istnieje możliwość wykonania badań USG 4D z wydrukiem fotografii dziecka będącego w łonie matki. Pod koniec trwania ciąży, pacjentka uczęszcza na badanie KTG (kardiotokografia) celem oceny czynności skurczowej macicy oraz ruchów i tętna płodu.

Opieka położnicza

W ramach opieki położniczej podczas porodu zapewniamy ciągłą obecność wykwalifikowanego personelu medycznego w skład którego wchodzą: ginekolog, położna, anestezjolog, neonatolog, pielęgniarka noworodkowa. Dzięki dobraniu odpowiedniego znieczulenia ból jest zminimalizowany, utrzymując dobre samopoczucie i komfort pacjentki . Umożliwiamy obecość i wsparcie bliskich pacjentce osób podczas porodów rodzinnych. Bezpośrednia bliskość sali porodowej i bloku operacyjnego zapewnia bezpieczeństwo w przypadku zabiegowego rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego. Po narodzeniu dziecka Klinika organizuje poczęstunek szampanem matce i jej rodzinie. Wyposażenie służące pacjentkom zapewniamy na najwyższym poziomie (pościel, zastawy stołowe, wyposażenie sal) dbając o ich jak najlepsze samopoczucie podczas pobytu. Dzieci urodzone w Klinice otrzymują wyprawki (wanienka, kosmetyki służące do pielęgnacji). Na życzenie rodziców, zdjęcia ich pociech są wykonywane przez profesjonalnego fotografa.

Opieka poporodowa
(w ramach wykupionego pakietu jest bezpłatna przez 1 miesiąc).


O bezpieczeństwo pacjentek i noworodków dbają pełniący całodobowe dyżury ginekolodzy, neonatolodzy oraz personel pielęgniarski. Profesjonalna opieka nad noworodkiem oraz małoinwazyjne metody diagnostyczne pozwalają na bezinwazyjne monitorowanie i leczenie żółtaczki fizjologicznej oraz wczesną diagnostykę chorób alergicznych. Pacjentki mające stały kontakt ze swoim dzieckiem na bieżąco są szkolone w zakresie prawidłowej pielęgnacji noworodka oraz laktacji i karmienia piersią. Każdy noworodek urodzony w klinice otrzymuje pełną wyprawkę (do wyboru wedle życzenia pacjentki)

W trosce o dobrą kondycję psychiczną, fizyczną i satysfakcję z życia intymnego naszych pacjentek, oferujemy poporodową opiekę ginekologa, który celem powrotu pacjentki do doskonałej formy, zaleci odpowiednie ćwiczenia czy zabiegi chirurgiczne lub kosmetoginekologiczne w oparciu o standardy postępowania światowego towarzystwa kosmetoginekologicznego.

BADANIA NOWORODKÓW

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Wszelkiego rodzaju zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej są wykonywanego konsultacji ze specjalistą.

NEONATOLOGIA

Neonatologia (z łac. „neonatus” – noworodek) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym.

Personel medyczny udzielający świadczeń w Specjalistycznej Poradni Ginekologicznej:

 1. dr n. med. Agnieszka Mikucka-Niczyporuk
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 2. dr n med. Agnieszka Łebkowska
  Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
 3. lek med. Natalia Jakowczyk
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 4. lek med. Anna Jadwiga Krysińska
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 5. dr n. med. Iwona Chomczyk
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
  Ginekologia dziecięca i dziewczęca
 6. lek. med. Izabela Wydrycka
  Specjalista Radiodiagnostyki Obrazowej
 7. dr n. med. Janusz Tomaszewski
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 8. dr hab. n. med. Adam Lemancewicz
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
  Specjalista Perinatologii
 9. dr Zbigniew Mossakowski
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 10. dr n. med. Sławomir Sobolewski
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 11. dr n. med. Zbigniew Kłubowicz
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 12. dr n. med. Rafał Kisielewski
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
  Ginekologii Onkologicznej
 13. lek. med. Przemysław Rećko
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
 14. lek. med. Rafał Bachórzewski
  Specjalista Położnictwa i Ginekologii
Klinika Tomaszewski • All Right Reserved