O Nas

Lokalizacja kliniki w zabytkowej willi z 1900 roku tworzy niepowtarzalną dla pacjenta atmosferę profesjonalnie wykonywanych usług medycznych. Za przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich połączonych z adaptacją zabytkowego obiektu na klinikę położniczo-ginekologiczną doktorowi Januszowi Tomaszewskiemu przyznano w 1995 r. nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki i Generalnego Konserwatora Zabytków za najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego.

Dzięki wdrażaniu nowych metod lecznia, używaniu najnowocześniejszej aparatury medycznej oraz ciągłej edukacji personelu medycznego w kraju i za granicą, Prywatna Klinika otrzymała w 2007 roku wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Medyczym “Perły Medycyny” jako szpital monospecjalistyczny. Pracownicy Prywatnej Kliniki odbywają staże szkoleniowe i utrzymują ciągłą współpracę w zakresie diagnostyki radiologicznej z Uniwersytetem Pennsylvania (Deptartamentem radiologii), czego owocem jest nagroda pierwszego stopnia za dorobek naukowy przyznana przez Ministra Zdrowia.

Innowacje

Pracownicy kliniki odbywają corocznie staże szkoleniowe z zakresu endoskopii oraz innowacyjnych, małoinwazyjnych metod leczenia. Doskonalą swoje umiejętności pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Oslo w Norwegii, Uniwersytetu w Strasbourgu we Francji , Uniwersytetu Medycznego w Leuven, Belgii oraz Uniwersytetu w Louisville, Kentucky USA. Prywatna Klinika jako jedyny ośrodek w Polsce ma podpisaną umowę z zagranicznym ośrodkiem szkoleniowym (UNIWERSYTETEM W OSLO) dotyczącą szkolenia personelu medycznego w zakresie endoskopii.

Konsultantem kliniki oraz operatorem trudnych schorzeń związanych z endometriozą jest Dr Anton Langebrekke, wybitny specjalista z zakresu endoskopii ginekologicznej, konsultant d/s endometriozy i endoskopii ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego ULLEVAL w Oslo, dzięki obecności którego wykonano w Prywatnej Klinice Położniczo – Ginekologicznej po raz pierwszy w historii Podlasia Laparoskopowe całkowite wycięcie macicy z przydatkami.

Klinika Tomaszewski • All Right Reserved