Cięcia cesarskie

nacięcie po cesarskim cięciu

Cięcie cesarskie (łac. sectio caesarea) – (potocznie zwane cesarką) – zabieg chirurgiczny, polegający na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy (dawniej pionowo, obecnie coraz częściej poziomo na granicy trzonu i szyjki macicy) i wyjęciu dziecka. Zazwyczaj wykonuje się go, gdy naturalny poród jest niemożliwy. Gdy zabieg jest planowany, przeprowadza się go w znieczuleniu (zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo). Jeśli zabieg wykonuje się w trybie ostrym (nie planowo), najczęściej znieczula się ogólnie (narkoza).

Wskazania do cięcia cesarskiego stanowią przedmiot dużych kontrowersji w piśmiennictwie medycznym. Wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wskazania do cięcia są następujące:

Wskazania położnicze:

 • nieprawidłowe ułożenie główki
 • nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej
 • dystocja szyjkowa
 • ciężki stan przedrzucawkowy
 • poród przedwczesny płodu, gdy poród drogami rodnymi obarczony jest dużym ryzykiem uszkodzenia lub zgonu
 • powtarzające się epizody bradykardii płodu, ciężka bradykardia nie reagująca na leczenie zachowawcze
 • deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu
 • wypadnięcie pępowiny
 • podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy
 • przedwczesne odklejenie łożyska

Wskazania pozapołożnicze:

 • choroby sercowo-naczyniowe powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA
 • choroby płuc przebiegające z ograniczeniem pojemności życiowejzaawansowane retinopatie
 • odwarstwienie siatkówki
 • patologie położnicze w obrębie miednicy, patologie kręgosłupa uniemożliwiające poród drogami natury
 • wskazania neurologiczne
 • wskazania psychiatryczne (tokofobia)