Laparoskopia

lekarz w niebieskim stroju

Laparoskopia diagnostyczna w ginekologii

To małoinwazyjny zabieg chirurgiczny, który umożliwia ocenę jamy brzusznej i narządów miednicy mniejszej przy użyciu narzędzia optycznego (laparoskopu) i toru wizyjnego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym z intubacja dotchawiczą. Po znieczuleniu pacjenta, jama brzuszna zostaje napełniona dwutlenkiem węgla celem uniesiena powłok brzusznych .Następnie przez nacięcie pępkowe podłużne wprowadza się laparoskop (średnicy od 5 mm do 10mm) celem uwidocznienia jamy brzusznej, następnie oceny narządów miednicy mniejszej:

  • Macicy (kształtu , ruchomości, anomaliów w budowie)
  • Jajników (aparatu pęcherzykowego, aparatu wieszadłowego, obecnosci torbieli)
  • Jajowodów (anatomii, położenia, przebiegu i drożności)
  • Uchyłka pęcherzowo – macicznego
  • Uchyłka maciczno – odbytniczego (Zatoki Douglasa)
  • Otrzewnej załamkowej
  • Ocena obecności widocznych ognisk endometriozy we wszystkich narządach jamy brzusznej, otrzewnej, kopuły przepony, okolicy worka osierdziowego, jelit
  • Zrostów narządów jamy brzusznej

Po zdiagnozowaniu patologii, procedura przekształca się w laparoskopię operacyjną. Wówczas są wykonywane jedno lub dwa dodatkowe nacięcia w okolicy nadbiodrowej lub nadłonowej, celem wprowadzenia narzędzi i umożliwienia usunięcia przyczyny choroby. Te nacięcia są dodatkowo znieczulane preparatem analgetycznym o przedłużonym miejscowym działaniu, by ból tej okolicy zminimalizować , a czas po operacji upłynął komfortowo dla pacjentki. Po zakończeniu operacji, dwutlenek węgla jest całkowicie wypuszczony z jamy brzusznej, a nacięcia skóry zostają zaopatrzone szwami chirurgicznymi. Czasami po zabiegu kobieta może doświadczyć bólu w okolicy ramion, karku, łopatek, ciężaru w klatce piersiowej, co jest spowodowane czasową obecnością dwutlenku węgla w jamie brzusznej i wchłanianiem przez otrzewną. Te dolegliwości ustępują całkowicie po upływie około 12 godzin od zabiegu, a przez ten czas są stosowane ogólnie działające leki przeciwbólowe. Hospitalizacja trwa z reguły dwa dni z operacją włącznie. Czas powrotu pacjentki do pełnej formy I normalnego funkcjonowania bez ograniczeń to z reguły 2-4 dni. Dodatkowe stosowanie leków przeciwbólowych jest zalecane przez około 4 dni po zabiegu.

Powikłania laparoskopii są bardzo rzadkie. Lekarz nie może udzielić żadnej gwarancji co do rezultatu, który może wynikać z tej procedury. Jest możliwe, że lekarz nie będzie w stanie pomyślnie zakończyć procedury z powodu problemów technicznych. Możliwe jest również, że z powodu powikłań lub z powodu wystąpienia nieprawidłowości zagrażających życiu, będzie konieczne wykonanie laparotomii (operacji klasycznej).

Niektóre z możliwych powikłań znajdą Państwo w formularzu świadomej zgody na laparoskopię.