USG położnicze

USG położnicze

Położnicze badanie ultrasonograficzne jest obecnie standardem badania kobiety w ciąży, i w prawidłowo przebiegającej ciąży obejmuje trzy badania:

 • w 11.-14. tygodniu ciąży (Hbd)
 • w 20. Hbd (±2)
 • w 30. Hbd (±2).

Obrazowanie płodu jest już możliwe od 4.-5. Hbd. Badanie USG płodu jest bezpieczne, zaleca się jednak wykonywać je tylko ze ścisłych wskazań medycznych, zgodnie z zasadą ALARA (ang. as low as reasonably achievable).

 • czynność serca płodu (FHR)
 • liczba i położenie płodu (płodów)
 • jakościowa lub półilościowa ocena objętości płynu owodniowego
 • lokalizacja łożyska, ocena jego wyglądu i położenia względem ujścia wewnętrznego kanału szyjki macicy
 • ocena sznura pępowinowego
 • wiek ciążowy
 • pomiar odległości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL)
 • wymiar dwuciemieniowy (BPD)
 • obwód główki (HC)
 • długość kości udowej (FL)
 • masa ciała płodu
 • obrazowanie wewnętrznych narządów płciowych matki
 • budowa płodu