Poród

poródChcemy by narodziny dziecka były najpiękniejszymi chwilami w życiu rodziców. Podczas porodu pacjentką opiekują się: lekarz położnik, położna oraz anestezjolog, a po porodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje neonatolog oraz pielęgniarki noworodkowej. Wszystkie pacjentki rodzące w naszej klinice otrzymują znieczulenie. Bezpośrednia bliskość sali porodowej i bloku operacyjnego zapewnia bezpieczeństwo w przypadku zabiegowego rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego.

Podczas porodów naturalnych możliwa jest obecność osób bliskich.

Poród naturalny

Decyzja co do tego, jak ma wyglądać, jak przebiegać oraz czy rodzić w sposób naturalny czy też zdecydować się na cesarskie cięcie to wspólny wybór lekarza prowadzącego ciążę oraz przyszłych rodziców. Poród naturalny, dzięki możliwości zastosowania znieczulenia, nie musi być już traumatycznym przeżyciem i nie musi wiązać się z olbrzymim bólem. W naszej Klinice stosujemy metody uśmierzania i redukowania bólu zarówno poprzez środki farmakologiczne, podawane w różnej formie znieczuleń.

Cięcie cesarskie

Cięcie cesarskie (potocznie zwane cesarką) to zabieg chirurgiczny, polegający na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy (poziomo na granicy trzonu i szyjki macicy) i wyjęciu dziecka. Zazwyczaj wykonuje się go, gdy naturalny poród jest niemożliwy.

Opieka neonatologiczna

Tuż po narodzinach dziecka dokonujemy oceny wg skali Apgar, która polega na sprawdzeniu podstawowych parametrów życiowych. W pierwszej dobie życia ważymy i mierzymy noworodka, sprawdzamy odruchy, badamy wzrok oraz budowę kręgosłupa, pracę mięśni, narządy płciowe itp. W dalszej kolejności przeprowadzamy testy przesiewowe w kierunku: mukowiscydozy, SMA, fenyloketonurii, wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz pozostałych chorób metabolicznych. Wykonujemy także badania pulsoksymetryczne oraz słuchu. Przed wyjściem ze szpitala maluszek otrzymuje szczepienie ochronne przeciwko gruźlicy oraz żółtaczce typu B.